Udvaskning af BAM fra jord

Pesticid-nedbrydningsproduktet BAM har i de senere år forurenet mange vandforsyningsboringer. Den seneste forskning har peget på, at BAM fortsat udvaskes fra de øverste jordlag. Dette skyldes, at der selv længe efter brugen af dichlobenil sidder rester af stoffet bundet i overjorden, hvor det langsomt nedbrydes til BAM. Undersøgelser har nu tilvejebragt et grundlag for en mere præcis analyse af problemets omfang og varighed.

Forfattere: NIELS PETER ARILDSKOV

LinkedIn