Fytoremediering: Tre illustrative eksempler

Fytoremediering er en ny lavteknologisk metode til rensning af forurenet jord. Teknologien udnytter planters transpiration og optag af
opløste forureninger samt planters stimulering af fysiske, kemiske
og biologiske forhold i rodzonen. Teknologien muliggør en omkostningseffektiv oprensning på mange forurenede grunde, og den kan
derfor udnyttes i meget større omfang end i dag.

Forfattere: KÅRE PRESS-KRISTENSEN & STEFAN TRAPP

Kategori: 2003

LinkedIn