Ammoniakemission fra husdyrhold

Både for miljøet og landbruget er det vigtigt, at emission og spredning af ammoniak fra husdyrbrug beregnes korrekt. Nye modeller til beregning af emissionen, både fra stalde, gødningslagre og fra udbragt gylle, giver mere sikre resultater og vil bl.a. gøre VVM-screeninger mere nøjagtige.

Forfattere: Sven G. Sommer og Britt-Ea Jensen

LinkedIn