Vandløb og vandområdeplaner

Vandområdeplanerne giver en unik mulighed for at forbedre forholdene for planter og dyr i danske vandløb, og håbet er, at de indsatsplaner, der er knyttet til disse, kan vende den triste tilbagegang, der fortsat ses for en række arter i vandløbene. I artiklen giver jeg en status over vandplanarbejdet i vandløb, hvor jeg lægger særlig vægt på at beskrive de forskellige typer af vandløb, og hvordan den økologiske tilstand vurderes i disse, herunder også de typer, som ikke var en del af basisanalysen for vandområdeplaner i perioden 2015-2021.

Forfattere: Annette Baattrup-Pedersen

LinkedIn