Vandindvinding og kvantitativ tilstand af grundvand i DK

I forbindelse med Vandområdeplaner (VP3) blev den kvantitative tilstand for 90 ud af i alt 2050 danske grundvandsforekomster ekspertvurderet. I artiklen beskrives hvordan den kvantitative tilstand blev vurderet. Tegn på saltvandsindtrængning i grundvandsmagasinet var sammen med påvirkning af biologiske kvalitetselementer for fisk nøgleparametre i vurderingen.

Forfattere: Hans Jørgen Henriksen, Denitza Voutchkova, Maria Ondracek, Lars Troldborg & Lærke Thorling

LinkedIn