Udfordringer og perspektiver set fra landbrugets synspunkt

Vandplaner og målrettet regulering har fyldt rigtig meget hos landmænd siden Grøn Vækst blev vedtaget i 2009. De senest fastsatte reduktionskrav, er en direkte trussel mod en intensiv landbrugsproduktion i store dele af landet. Målrettet regulering blev i landbruget oprindeligt set som en mulighed for at dyrke optimalt, men ses nu nærmere som en trussel mod fortsat landbrugsdrift på en betydelig del af landbrugsarealet.

Forfattere: Leif Knudsen

LinkedIn