Tilstanden i danske råstofsøer

De senere år er der kommet mange nye danske søer til, opstået i forbindelse med råstofindvinding efter grus og sand. Vi har lavet en screening af de vandkemiske og biologiske forhold i 35 af disse søer og vurderet deres tilstand i forhold til naturlige danske søer. Måske kan dannelsen af råstofsøer være en win-win situation til gavn for både samfund og natur?

Forfattere: Martin Søndergaard, Torben L. Lauridsen, Liselotte S. Johansson &

LinkedIn