ULLA LYNGS LADEKARL

Kvantificering af LAR-potentialet

Screening og modellering er afgørende elementer i undersøgelse af potentialet for LAR i byområder. I screeningen estimeres egnetheden af forskellige LAR-elementer på matrikel- og byniveau ved at benytte tværfaglig viden og vurdere styrende parametre. Screeningen genererer relevante LAR-afvandingsplaner, som kan testes ved modellering, hvor LAR-elementer og vandkredsløbet kan simuleres og evalueres i forhold til effekt […]

Kvantificering af LAR-potentialet Read More »

Fordampning fra landbrug og skov

Nye vandbalancedata for en bøgeskov og en mark i omdrift på samme lerjord og ved samme klima på Sjælland viser, at fordampningen er næsten ens. Sammenligningen er god, fordi jordtypen og klimaet er identisk, og de opstillede numeriske modeller er validerede på uafhængige data. Ved skovdrift opnås sandsynligvis også, at vandudsivningen til vandløb foregår langsommere

Fordampning fra landbrug og skov Read More »