Skovrejsning og grundvandsdannelse

Interessen for grundvandsdannelse under skov er opstået fordi rent grundvand kan blive en mangelvare, og under skov har man nogenlunde sikkerhed for at det nedsivende vand er uden miljøfremmede stoffer. Frygten har været, at træerne forbruger så meget vand, at der ikke bliver ret meget til overs til grundvandet. Skov forbruger generelt mere vand end f.eks. landbrugsafgrøder, men det har vist sig, at på lerjorde er forbruget næsten ens.

Forfattere: ULLA LYNGS LADEKARL

LinkedIn