Fiskebestande: viden, udbredelse og tilstand

Hvor meget viden har vi om de kommercielt vigtigste fiskebestande i Danmark, hvor kommer den viden fra og hvordan ser det ud med bestandenes tilstand? Dette er nogle af de spørgsmål medarbejdere i DTU Aqua har forsøgt at besvare i et fagligt baggrundsnotat /1/ som et led i udarbejdelsen af Havstrategidirektivets basisanalyser. Forfattere: Thomas Kirk […]

Fiskebestande: viden, udbredelse og tilstand Read More »