Ådale som virkemiddel i Vandplanerne

EU’s Vandrammedirektiv foreskriver at alle vandområder i udgangspunktet skal opnå mindst god tilstand inden udgangen af 2015. Denne tilstand skal sikres gennem udarbejdelse af vandplaner for alle EU’s vanddistrikter. Planer som beskriver den indsats som skal gennemføres for at opnå god tilstand. I Danmark udarbejdes en vandplan for hvert af de 23 hovedvandoplande, som landet […]

Ådale som virkemiddel i Vandplanerne Read More »