Fosfortab fra våde lavbundsjorde

Der er risiko for fosfortab fra våde lavbundsjorde, men en vurdering af denne risiko er kompleks og kræver viden om vandets strømningsveje og jordens geokemi. Generelt er der begrænset viden om de faktiske fosfortab fra våde lavbundsarealer, og spørgsmålet er om vi kan estimere de faktiske fosfortab. Denne artikel sammenholder målte og model-beregnede fosfortab fra […]

Fosfortab fra våde lavbundsjorde Read More »