Bedre monitering af perkolatudsivning fra lossepladser – Skibstrup Losseplads

Ved monitering af perkolatudsivning fra Skibstrup Losseplads i Helsingør Kommune blev der udviklet en enkel metode til kortlægning af perkolatfanens vertikale profil under selve borearbejdets udførel­se. Den vertikale placering af moniteringsfiltrene har derved kunnet foretages mere optimalt, idet perkolatfanen findes i hele grundvandsmagasinets tykkelse (20-30 m), samt i flere fronter. Forfattere: Poul Falkenberg & Steen […]

Bedre monitering af perkolatudsivning fra lossepladser – Skibstrup Losseplads Read More »