Afbrænding af husdyrgødning

Siden 1985 er der gennemført en række handlingsplaner, der alle har til formål at begrænse tabet af næringsstoffer fra landbruget (se boks). Det gennemgående princip har været, at husdyrgødning anvendes som gødning i planteproduktionen, hvorved miljøeffekten opnås parallelt med en øget udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen. Forsommerens ændringer af love og bekendtgørelser bryder med dette […]

Afbrænding af husdyrgødning Read More »