Op i det røde felt? – vurdering af miljøtilstanden i havet

Hvordan er miljøtilstanden i de danske farvande? Dette enkle spørgsmål er til dato ikke besvaret entydigt. Vi giver her et foreløbigt svar, som er forankret i de vurderingsprincipper som følger af havstrategidirektivet og i brugen af et simpelt indikator-baseret vurderingsværktøj. Forfattere: Jesper H. Andersen, Ciarán Murray, Martin M. Larsen, Jens W. Hansen & Cordula Göke

Op i det røde felt? – vurdering af miljøtilstanden i havet Read More »