Slambede – hvordan håndterer vi dem?

Slambede ødelægges, hvis kvaliteten af det udlagte slam er for dårlig. Desværre kan slamkvaliteten forringes væsentlig under transport fra renseanlæg til slammineraliseringsanlæg. Hvordan mindskes den negative effekt af transporten, og hvordan skal man kontrollere slammet inden udlægningen? Forfattere: Morten Lykkegaard Christensen, Dominik Marek Dominiak, Lisbet Adrian, Robert B. Hansen, Kristian Keiding og Per Halkjær Nielsen

Slambede – hvordan håndterer vi dem? Read More »