Herbiciders synergieffekter på ålegræs

Udbredelsen af ålegræs (Zostera marina) har været i tilbagegang i de danske farvande i de sidste 100 år. Tilbagegangen skyldes først og fremmest stigende tilførsel af næringsstoffer til områderne. Der har i samme periode været et stigende forbrug af pesticider i landbruget som ved udvaskning via vandløb, kan nå de kystnære områder. Hvordan påvirker disse […]

Herbiciders synergieffekter på ålegræs Read More »