Kristina Møberg Hansen

Fosfat i drænvand

Danske undersøgelser af udvaskning af fosfor (P) er få. Derfor er der bl.a. som led i vidensopsamlingen inden for NOVANA gennemført målinger af indholdet af opløst fosfor i dræn fordelt over hele landet. Der er meget stor variation i fosforindholdet mellem drænene. Forfattere: Hans Estrup Andersen, Søren E. Larsen, Brian Kronvang, Kristina Møberg Hansen, Anker […]

Fosfat i drænvand Read More »

Afstrømning i små vandløb om 100 år?

I denne artikel anvender vi en hydrologisk model til at analysere, hvordan den årlige og sæsonmæssige afstrømning vil ændre sig i de meget sårbare små vandløb som konsekvens af klimaforandringer. I modellen anvendes data fra en klimamodel (Hirham), som udarbejder prognoser for ændringer i nedbør, temperatur og fordampning i henhold til et såkaldt A2-scenarie, der

Afstrømning i små vandløb om 100 år? Read More »