Kristiina Mardi

Vandløbskursus på litauisk – på vej mod nye tider

Danmarks Miljøundersøgelser’s afdeling for Ferskvandsøkologi arrangerede i maj 2004 et træningsprogram for ansatte ved de litauiske miljømyndigheder og forskningsinstitutioner i forbindelse med projektet – Vandrammedirektivet og vandløb i Litauen – implementering af VRD 2006 deadlines. Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) og Dansk Habitatkvalitetsindeks (DHQI) blev demonstreret og øvet i felten og resultaterne blev efterfølgende oparbejdet i laboratoriet […]

Vandløbskursus på litauisk – på vej mod nye tider Read More »

Vandløb på litauisk

Vandrammedirektivet stiller krav om standardiserede metoder til klassificering af tilstanden i de europæiske vandområder. To projekter i Litauen har givet Danmarks Miljøundersøgelser et indblik i de biologiske og hydromorfologiske forhold i litauiske vandløb. Metoder udviklet til danske forhold vurderes umiddelbart at kunne anvendes i den litauiske miljøovervågning Forfattere: KRISTIINA MARDI, JENS SKRIVER, NIKOLAI FRIBERG, BRIAN

Vandløb på litauisk Read More »