Electric Resistance Heating – Ny oprensningsmetode til lerjord

Fortidens synder kan måles i vandværkernes drikkevand og i parcelhusenes indeklima. Især de kræftfremkaldende chlorerede opløsningsmidler er farlige. Men de kan være svære at rense op. Især i moræneler, hvor opgravning ofte er eneste mulighed for en totaloprensning. Nu er et nyt alternativ for første gang blevet testet i Danmark, nemlig den termiske afværgemetode, Electric […]

Electric Resistance Heating – Ny oprensningsmetode til lerjord Read More »