Kommunernes, Regionernes og Vandforsyningernes ønsker til og brug af grundvandskortlægningen

Regionerne, kommunerne og vandforsyningerne er alle brugere af statens grundvandskortlægning, og vi samarbejder for at føre beskyttelsen ud i livet. Samarbejdet mellem os, og med Naturstyrelsen, starter allerede under kortlægningsfasen, hvor vi, med vores konkrete viden om oplandet, er med til at kvalificere kortlægningen. I artiklen vil vi vise, hvordan vi bruger Naturstyrelsens grundvandskortlægning i […]

Kommunernes, Regionernes og Vandforsyningernes ønsker til og brug af grundvandskortlægningen Read More »