Undervandsstøj og havstrategi

Gennem de seneste år er marin støjforurening gået fra at være relativt ubemærket til i dag at være et miljøproblem med stigende opmærksomhed, og selvom EU’s VVM-direktiv håndterer projekter, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet – herunder støj – var der indtil fornylig ingen lovhjemmel, der specielt var rettet mod undervandslyd. Dette er nu […]

Undervandsstøj og havstrategi Read More »