Ændringer i floraen i skovene ved Kalø over 25 år

Skoven ville – uden menneskelige påvirkninger – være den dominerende vegetationstype i Danmark, men under 1 % af det samlede areal er udlagt som urørt skov, og heraf er kun en meget lille del i dag i en naturlig eller nær-naturlig tilstand. De danske skove er meget artsrige og en meget stor andel af sjældne […]

Ændringer i floraen i skovene ved Kalø over 25 år Read More »