Detailudpegning af kvælstoffølsomme landbrugsarealer

Med udgangspunkt i de kommende års udfordringer på vandmiljøområdet, har et afgangsprojekt fra Aalborg Universitet vist, at N-tilførslen kan reduceres betragteligt ved at anvende en differentieret, målrettet miljøindsats i landbrugsområder. Effektive analyser af reduk­tionspotentialerne for et givet opland kan bevirke, at kvælstofbelastningen kan reduceres langt mere effektivt end udtagning af et areal langs et vandløb. […]

Detailudpegning af kvælstoffølsomme landbrugsarealer Read More »