Dirk-I. Müller-Wohlfeil

Grundvandskortlægning i Danmark – hvorfor og hvordan?

Den nationale kortlægning af Danmarks grundvand, der beskrives i dette nummer af Vand og Jord er et af de mest omfattende projekter til beskrivelse af landets vandmiljø. Arbejdet har strakt sig over mere end 15 år og involveret en lang række eksperter, analyser og udviklingsbaserede metodiske beslutninger. Kortlægningen giver en enestående indsigt i de forhold,

Grundvandskortlægning i Danmark – hvorfor og hvordan? Read More »