Claus Beier

CLIMAITE – manipulation med klimaet

På et hjørne af det militære øvelsesterræn ved Jægerspris er over de sidste par år skudt en større samling rør, gangbroer, kabler, vindmålere, terrassemarkiser og en gastank op. Disse, for stedet lidt mærkværdige indslag, er grundsten i et nyt forskningscenter, CLIMAITE, som med støtte fra Villum Kann Rasmussen fonden skal undersøge, hvordan klimatiske forandringer påvirker […]

CLIMAITE – manipulation med klimaet Read More »

Fordampning fra landbrug og skov

Nye vandbalancedata for en bøgeskov og en mark i omdrift på samme lerjord og ved samme klima på Sjælland viser, at fordampningen er næsten ens. Sammenligningen er god, fordi jordtypen og klimaet er identisk, og de opstillede numeriske modeller er validerede på uafhængige data. Ved skovdrift opnås sandsynligvis også, at vandudsivningen til vandløb foregår langsommere

Fordampning fra landbrug og skov Read More »