Elektrokemisk vandrensning for arsen

Millioner af mennesker verden over eksponeres for koncentrationer af arsen (As) på over 10 μg/L, der er grænseværdien for As fastsat af WHO. Dog kan livslang eksponering for selv lave niveauer af As (dvs. 1-10 μg/L) også føre til uacceptable sundhedsrisici. Denne artikel præsenterer en metode til at opnå et niveau af As i drikkevand […]

Elektrokemisk vandrensning for arsen Read More »