Bo Elberling

Variation i nedbrydning af BAM

Nedbrydningsproduktet 2,6-dichlorbenzamid (BAM) er det stof, som har lukket flest drikkevandsboringer i Danmark. Et stof som i mange år blev betragtet som nærmest unedbrydeligt men siden observeret som et stof, som kan nedbrydes hurtigt og effektivt i enkelte danske jorder – men hvordan forholder det sig med den arealmæssige fordeling af nedbrydningspotentialet i de jorder, […]

Variation i nedbrydning af BAM Read More »

Tungmetaller i danske jordtyper – baggrundsværdier og koncentrationsændringer gennem de sidste 3000 år

Hvor stor forskel er der på indholdet af cadmium (Cd), kobber (Cu), bly (Pb) og zink (Zn) i jord fra bronzealderen og jord fra i dag? I hvor høj grad er eventuelle ændringer knyttet til jordens tekstur og arealanvendelse? Og hvordan harmonerer resultaterne med nuværende jordkvalitetskriterier? Disse spørgsmål belyses i denne artikel. Forfattere: HEIDI HINGE,

Tungmetaller i danske jordtyper – baggrundsværdier og koncentrationsændringer gennem de sidste 3000 år Read More »