Scenarier for fremtidens landbrug

Det tidligere Naturråds 4 vismænd præsenterer en række scenarier for fremtidens landbrug baseret på senest tilgængelige tal og en udbygget beregningsmodel. Tidshorisonten er 20 år. Der er valgt forskellige kombinationer af produktionsniveau, kvælstofudnyttelsesgrad og benyttet landbrugsareal. Det analyseres, om de enkelte sce­narier overholder hhv. Vandmiljøplan I+II, VMP III og naturtypernes tålegrænser. Forfattere: Per Christensen, Anette […]

Scenarier for fremtidens landbrug Read More »