Risiko for fosfortab ved reetablering af vådområder?

Vurdering af effekten af reetablerede vådområder kræver viden om geokemiske og hydrologiske forhold. Er vi klædt godt nok på til denne opgave eller kan vi forsvare ikke at foretage denne vurdering, når vi i de kommende år reetablerer vådområder for at sikre vandmiljøet? Denne artikel fokuserer på problemstillingen med de ofte store mængder fosfor der findes i ånære lavbundsarealer, samt de vurderingskriterier der er relevante ved risikovurdering af fosfortab

Forfattere: Charlotte Kjærgaard, Carl Christian Hoffmann, Lisa Heiberg, Hans Christian B. Hansen, Henning Jensen & Mogens H. Greve

LinkedIn