Regional havplanlægning i Danmark

Den første danske havplan forventes sidst i marts 2021. Det nye lov om maritim fysisk planlægning har til formål at udvikle en bæredygtig og økosystembaseret plan for erhvervs-, samfunds- og miljømæssige forhold. Hvordan kan det lade sig gøre i de danske farvande? Vi har analyseret kompleksiteten i to regionale områder og givet nogle bud på konflikter, muligheder for sameksistens af aktiviteter, nødvendige indsatser og konsekvenser.

Forfattere: Bo Riemann, Karsten Dahl & Cordula Göke

LinkedIn