Nyt nationalt redoxkort i høj opløsning

ed en ny redoxprobe kan der indsamles flere data om redoxforholdene i undergrunden, men før de kan anvendes nationalt skal de bindes sammen til ét landsdækkende kort. Baseret på machine learning er der udviklet et nationalt kort over redoxgrænsen i en 100 m opløsning. Den anvendte metode giver mulighed for at estimere usikkerheden samt gennemføre en hurtig opdatering baseret på nye observationer.

Forfattere: Julian Koch, Simon Stisen, Jens Christian Refsgaard, Vibeke Ernstsen, Peter R. Jakobsen & Anker L. Højberg

LinkedIn