Nye overvågningsteknikker til marin vegetation

Overvågningen af den marine bundvegetation foregår i dag hovedsageligt ved transekt observationer, som er dyre og tidskrævende, og som ikke giver overblik over den arealmæssige udbredelse af vegetationen. Nye teknologier, som fx droner og satellitter, bliver i stigende omfang anvendt i kystzonen og i SeaStatus projektet har vi undersøgt om
og hvordan disse nye teknologier kan bidrage til at forbedre overvågningen af den marine bundvegetation

Forfattere: Karen Timmermann, Aris Thomasberger, Lars Boye Hansen, Peter A. Stæhr, Mikkel Lydholm Rasmussen, Anders Stockmarr, Sayantan Sengupta, Lisbeth Tangaa Nielsen & Christian Lønborg

LinkedIn