Natur- og miljøeffekter af Skjern Å restaureringen

Genopretning af Skjern ådalen har ført til, at området allerede i løbet af få år har fået en stor naturmæssig værdi.

Forfattere: JENS MØLLER ANDERSEN

LinkedIn