Muligheder for at begrænse metan fra drøvtyggere

Metan dannes som følge af fermentering primært i vommen, og en malkeko producerer cirka 700 liter hver dag. Kvægets emission af enterisk metan er den største enkeltkilde i landbruget. Emissionen kan imidlertid reduceres ved ændringer i fodringen som f.eks. brug af fedt, brug af foderadditiver, som hæmmer de metan-producerende mikroorganismer, og avl for køer, som har en lavere emission.

Forfattere: Peter Lund, Ole Højberg, Christian F. Børsting, Mette Olaf Nielsen, Trine Villumsen & Martin R. Weisbjerg

LinkedIn