Konstruerede vådområder som effektive landskabsfiltre

De danske vandplaner betyder meget store udfordringer for landbruget i forhold til at nå reduktionsmålene. En række virkemidler er anbefalet, men i nogle oplande er reduktionskravene så høje at det synes meget svært at realisere målene alene med de eksisterende virkemidler. Der er et stort behov for nye virkemidler, og konstruerede vådområder kan meget vel vise sig at være en del af løsningen. Der findes bare ingen dokumenterede danske erfaringer med konstruerede vådområder målrettet diffus drænafstrømning

Forfattere: Charlotte Kjærgaard & Carl Christian Hoffmann

LinkedIn