Klorofyl a i søer

Klorofyl a er et let og enkelt mål for mængden af fytoplankton. I forbindelse med Vandrammedirektivets implementering bruges det til at vurdere, om søer har en tilstrækkelig god vandkvalitet og hvilken indsats, der eventuel skal sættes i værk for at mindske næringsstoftilførslen. Spørgsmålet er, hvor godt og præcis et mål, klorofylindholdet faktisk er.

Forfattere: Martin Søndergaard, Søren E. Larsen, Torben B. Jørgensen og Erik Jeppesen

LinkedIn