Kan pigmentanalyser erstatte algetællinger?

Pigmentanalyser vha. HPLC, kombineret med dataanalyse i CHEMTAX programmet, er en hurtig og præcis metode til beskrivelse af algegrupper i marine miljøer. I denne undersøgelse blev pigment/Chl a ratioer bestemt i 20 forskellige ferskvandsalgekulturer. Disse ratioer blev testet på algeprøver indsamlet gennem sommerperioden i 6 næringsrige danske søer for at undersøge, hvorvidt pigmentmetoden også kan anvendes til at bestemme sammensætningen og biomassen af algegrupperne i ferskvandssøer.

Forfattere: Torben L. Lauridsen, Louise Schlüter, Torben B. Jørgensen & Gudrun Krogh

LinkedIn