Hvad ved vi om Marine Virkemidler?

I juni 2016 offentliggjorde Naturstyrelsen (nu SVANA) vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021). Vandområdeplanerne er en samlet plan til forbedring af det danske vandmiljø, bl.a. ved at reducere udledningen af kvælstof fra land til vand, men der er stigende interesse for marine virkemidler, som et supplerende værktøj til at reducere kvælstofmængden i havet. Spørgsmålet er, hvor langt kan vi komme af den vej?

Forfattere: Karen Timmermann, Anders Chr. Erichsen, Annette Bruhn, Henrik Fossing, Jens Kjerulf Petersen & Mogens Flindt

LinkedIn