Grundvandsmodel for Københavns Amt 1850-2003 – Del 2

Der foreligger nu en historisk vandkredsløbsmodel, der er i stand til at beskrive den aktuelle udvikling i vandkredsløbet i hovedstadsområdet for årene 1850-2003. Modellen bidrager med ny viden omkring den urbane påvirkning af vandkredsløbet og påpeger alternativ udnyttelse af byens regnvand, på bekostning af reduktion i grundvandsindvinding, som en attraktiv strategi mod fremtidig bæredygtig vandudnyttelse

Forfattere: Jan Jeppesen

LinkedIn