God naturgenopretning kræver helhed

De seneste 20 år har amter og kommuner udført adskillige naturgenopretningsprojekter. Nogle er finansieret af egne midler, EU eller fonde, men de fleste er udført i forbindelse med vådområdeindsatsen under VMPII og III, hvor målet ’kun’ var kvælstofreduktion. Alligevel lykkedes det at tænke i helheder. Kan det også lade sig gøre under rammerne for de nye vand- og naturplaner?

Forfattere: Boris Schønfeldt & Karsten Wandall

LinkedIn