Forekomst af indførte bundinvertebrater i Danmark

Spredning af marine dyr og planter gennem menneskelig aktivitet har foregået i tusindvis af år. Vi ved, at der i dag findes mindst 19 indførte bundlevende invertebrater i danske farvande og i ca. hver fjerde bundprøve ses mindst et individ af en indført art. I artiklen vurderes hvorfra de kommer og hvor udbredte de er.

Forfattere: Mads S. Thomsen, Thomas Wernberg og Alf B. Josefson

LinkedIn