Flerårige afgrøders rolle i klimakampen

Flerårige afgrøder har et permanent rodnet og en lang vækstsæson. De kan derfor øge kulstoffangsten og reducere tabet af næringsstoffer sammenlignet med enårige afgrødesystemer og er oplagte bidrag til et mere klimavenligt landbrug. Hidtil har kun græs og kløver fyldt i landskabet og kun som foder til drøvtyggere. Men bioraffinering
kan bidrage med nye produkter – og hvorfor ikke dyrke flerårigt korn?

Forfattere: Uffe Jørgensen, Poul Erik Lærke & Henrik Brinch-Pedersen

LinkedIn