Fisks vandring forbiopstemninger i vandløb

Undersøgelser har dokumenteret problemer ved fisks nedstrøms vandring forbi opstemninger. ”Villestrup Å modellen” belyser konsekvensen når flere opstemninger skal passeres. Modellen forudsiger en alvorlig påvirkning af bestandsstørrelser og fragmentering af bestande.

Forfattere: Thorsten Møller Olesen & Kim Aarestrup

LinkedIn