Danmarks klitnatur trues af stabilitet

Menneskets arealanvendelse medfører ofte tab af arter og deres levesteder og efterlader naturen forarmet. Der er derfor et stigende behov for en opdateret, effektiv og målrettet naturforvaltning. Danmark siges at have nogle af de bedst bevarede klitsystemer i Europa. Men hvordan står det til i de danske klitsystemer? Og hvordan kan forvaltningen forbedres til fordel for sjældne arter, som sortbrun blåfugl, dværg-stjernebold og lyngløber, der alle er knyttet til lysåben natur?

Forfattere: Ane Kirstine Brunbjerg, Gorm Pilgaard Jørgensen, Kristian Mandsberg Nielsen, Morten Lauge Pedersen, Jens Christian Svenning & Rasmus Ejrnæs

LinkedIn