Behandling af drikkevand i Danmark 1978-2014

I artiklen fortælles om erfaringer med behandling af drikkevand på forskellige vandværker i landet. Det gælder fra 1978 til nu, og det gælder for grundvand af normal god kvalitet men også forurenet grundvand. Om mulighederne for at udvikle nye og bedre metoder tidligere og som de er nu, hvor opmærksomheden rettes mod Aarhus Vand, der i 2014 fik sit nye innovative vandværk.

Forfattere: Elin Dichmann Jensen

LinkedIn