22. september 2020

360 grader rundt om vådområdeprojekter i Assens kommune

Vådområdeordningen er, økonomisk og ressourcemæssigt, en af de største enkeltstående tilskudsordninger til naturgenopretning vi har i Danmark. Kommunerne og Naturstyrelsen har som projektejere ansvaret for, at de afsatte 1,6 milliard kroner, som er dedikeret til projekterne, bliver anvendt til gavn for vores nære kystvande, fjorde og søer. Forfatter: Jannik Thomassen Seslef

Miljømodellering og usikkerheder

Målte variable i mange anvendte miljømodeler har ofte en betydelig variation på grund af måle- og stikprøvefejl. Sådanne fejl kan resultere i upræcise prognoser, og dermed betyde at den rådgivning som gives med baggrund i modellerne kan være forkert. Forfatter: Christian Damgaard

BiodiverCity – 13 km habitatkorridor for sjældne arter i byområde

Bynaturprojekter, spredningskorridorer og grønne kiler er populære, men er ofte en blanding af friluftsliv og ufokuseret naturforvaltning, der er bedre på kort end i virkeligheden. Klare mål med dokumentede bidrag til national naturbeskyttelse er sjældne. I projekt BiodiverCity er Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune nået langt med en 13 km blomster- og insektrig overdrevskorridor …

BiodiverCity – 13 km habitatkorridor for sjældne arter i byområde Læs mere »

Satellit vurderer risiko for ledningsbrud

I flere områder af Dk sker der bevægelser i undergrunden. Da Vand- og Spildevandsforsyninger har store økonomiske aktiver under jordoverfladen, er det vigtigt for dem at vide, hvordan disse påvirker funktionen af deres aktiver under jorden. I et projekt fra Thyborøn er satellitdata inddraget i forsyningens datagrundlag for beslutningsprocesserne for drift og fremtidige investeringsstrategier; satellitterne …

Satellit vurderer risiko for ledningsbrud Læs mere »

Marine virkemidler og N/P – status 2020

Marine virkemidler er løsninger som bl.a. kan nedbringe mængden af næringsstoffer i kystnære marine områder og derved forbedre havmiljøet. I EU’s vandrammedirektiv er samtlige lande forpligtet til at opnå god tilstand i de marine områder inden 2027. Marine virkemidler kan implementeres i de nye vandområdeplaner, og bidrage til at opfylde miljømålene – og samtidig gavne …

Marine virkemidler og N/P – status 2020 Læs mere »

Ny viden om iltsvind – dynamik, dybe bassiner og vandmasser

Næsten hvert år siden engang i 1980’erne er vi blevet forfærdede over voldsomme billeder af døde fisk og havbund dækket af ‘liglagen’ i de danske farvande. Men hvordan kan det gå til, at iltsvindet så pludseligt dukker op? Og hvad sker der egentligt under havoverfladen? Her tegner vi et billede af det meget dynamiske iltsvind …

Ny viden om iltsvind – dynamik, dybe bassiner og vandmasser Læs mere »