21. december 2010

Et første landsdækkende redoxkort

Redoxgrænsen, der beskriver overgangen fra oxiderede til reducerede jordlag, er kortlagt ved borebeskrivelser eller fastlagt på baggrund af oplysninger om bl.a. geologiske, topografiske og morfologiske forhold. I alt 11.999 boringer i unge kvartære aflejringer viste sig egnede for denne første version af et landsdækkende redoxkort med en opløselighed på 1 km x 1 km Forfattere: …

Et første landsdækkende redoxkort Læs mere »

Regnafstrømningens kvalitet på agendaen

Hvor regnafstrømningen fra byerne hidtil er blevet ledt til fælles- eller separat kloak er det sandsynligt, at vi i fremtiden i højere grad tilbageholder vandet på overfladen og lader det nedsive eller udnytter vandet til rekreative formål i bymiljøet. Den form for regnvandshåndtering stiller os overfor nogle hidtil usete udfordringer omkringsikring af regnafstrømningens kvalitet. Forfattere: …

Regnafstrømningens kvalitet på agendaen Læs mere »

Håndtering af regnvand i Roskilde

Klimafordringerne udfordrer os på mange måder. For os i byerne er det især regnvandshåndteringen og dermed kloakområdet, som er i fokus. I nærværende artikel berettes om, hvordan vi i Roskilde Forsyning forsøger at håndtere problematikken på forskellige måder. Forfattere: Signe Gudiksen

Lokal anvendelse af regnvand i USA

I USA har man mange års erfaringer med at udnytte regnvandet, hvor det falder. De laver grønne løsninger der reducerer belastningen på vandmiljøet, forgrønner byen, forbedrer mikroklimaet og øger biodiversiteten. Samtidig sparer de rigtig mange penge. Det handler om LAR. Forfattere: Peter Duus & Søren Gabriel

Hvordan tilpasser vi os til et ændret klima?

Ifølge adskillige undersøgelser tror ca. 40% af Danmarks befolkning ikke på klimaændringer. Desværre afhænger ændringer ikke af spørgeskemaer, og vi ser allerede nu tydelige tegn på klimaændringer i den retning som klimamodellerne forudsiger. Derfor må vi forberede os på et ændret klima. Men hvad indebærer det og skal vi virkelig starte nu? Denne artikel fokuserer …

Hvordan tilpasser vi os til et ændret klima? Læs mere »