Vandrammedirektivet og stofkredsløbene

En metode og et system til entydige og ensartede vand- og stofregnskaber foreligger i form af et modelsystem, der visualiserer kredsløb af vand, stof og energi som netværk af kasser og pile. I Vand & Jord nr. 4, 2005 blev systemet anvendt på kvælstofregnskabet for et konkret vandløbsopland. Her anvendes det på kvælstofregnskabet for dansk landbrug og input-output metoden kædes sammen med Vandrammedirektivet.

Forfattere: HANS SCHRØDER

LinkedIn