Vandløbsvedligeholdelsen skal om nødvendigt ændres

“Ændret vandløbsvedligeholdelse” var i flere år et stærkt omdiskuteret virkemiddel i virkemiddelkataloget for 1. vandplanperiode. I 2014 blev virkemidlet taget ud af virkemiddelkataloget for den kommende vandløbsindsats. Spørgsmålet er nu, hvilken betydning det får for vandløbsindsatsen, at der ikke længere er rådighed over det særskilte virkemiddel ”Ændret vandløbsvedligeholdelse”?

Forfattere: Bjarne Moeslund

LinkedIn